เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอ็น ชัวร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2556   เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท อาคารชุด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ย่านการค้า และศูนย์กลางด้านธุรกิจ สะดวกสบายต่อการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในเครือ บริษัท เมเนจ ชัวร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบริการประเภทโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ และบริษัท ซีเอ็น ครีเอท ชัวร์ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

REAL ESTATE

ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด

WeChat Image_20190104102246

GLORY
BOUTIQUE SUITES

กลอรี่ บูทีค สูท

Exterior Final_๒๐๐๑๑๕_0002

GLORY
CONDOMINIUM

กลอรี่ คอนโดมิเนียม

ด้านหน้าอาคาร

GLORY
WABI SABI HOTEL

กลอรี่ วาบิ-ซาบิ