สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9 ถนนช้างเผือก ซอย4ค ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร

097 920 5119

E-mail

gloryboutiquesuites@gmail.com

ติดต่อสอบถาม